Team | Awaz Rajasthan ki

Spread the love

Vijay kumar parashar { President }

Sanjay parashar ,  Prateek Parashar {CEO}
Yatish  { Chief Technology officer }
Raghunandhan Pareek  { Reporter  }
” Head office in ajmer  “